Kungsgatan 13B, 1 tr
   SE 352 31 VÄXJÖ
   0470-34 99 60
   kontoret@hedco.se
    Bankgiro 442-9841     
   Kungsgatan 13B, 1 tr
   SE 352 31 VÄXJÖ
   0470-34 99 60
   kontoret@hedco.se
    Bankgiro 442-9841                           
   Kungsgatan 13B, 1 tr                                      
   SE 352 31 VÄXJÖ
   0470-34 99 60
   kontoret@hedco.se
Foto

Under ett antal år har jag byggt en bildbank med motiv för broschyrer m m. Samtliga fotografier på den här webbsidan är min egen produktion.

Under 2014 investerade jag i studioutrustning för att kunna ta porträttbilder.

Under september 2015 ställde jag ut några av dem under rubriken Öppna ögon. Klicka här för att se utställningen.
   Kungsgatan 13B, 1 tr
   SE 352 31 VÄXJÖ
   0470-34 99 60
   kontoret@hedco.se
    Bankgiro 442-9841
Personuppgifts-behandling Syftet med behandlingen Kategorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid
Köp av produkt eller tjänst via någon av våra kanaler/
kundreskontra
Leverera vara/ tjänst Kontakt, adress och fakturerings-uppgifter Kunder Avtal Avtalstid + 1 år
Besök på hemsidan Analys och uppföljning Cookies via tredje part Hemsides-
besökare
Intresseavvägning 26 månader
Direktmarknads- föring Erbjuda varor/tjänster Kontaktuppgifter Kunder Intresseavvägning 3 år efter att avtalet upphört
Arbetssökande Utvärdera och välja rätt person vid rekrytering Kontaktuppgifter Arbetssökande Intresseavvägning/ Samtycke Rekryteringsprocess + 6 månader
Leverantörsreskontra Köpa vara/tjänst Fakturerings-/ betalningsuppgifter Leverantörer Avtal
Rättslig förpliktelse
7 år
Kontakter via e-post, sociala medier, telefon Underlag för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter Alla kategorier Intresseavvägning Avtal 5 år
Lagring bokförings-, löne- och deklarationsdata Leverera tjänst Alla kategorier av personuppgifter Kunder, kunders anställda Avtal
Rättslig förpliktelse
Avtal + 7 år
Personuppgiftspolicy Hedco
1. Vilka är Hedco?
I denna policy kallas Hedco, Orgnr: 620929-9384 för Hedco och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.
Hedco ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chatt eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.
Hedco går att nå på följande sätt:
Post: Hedco, Kungsgatan 13B, 352 31 Växjö
Tel: 0470-34 99 60 E-post: kontoret@hedco.se
2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för användare som besöker  hemsidan http://www.hedco.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster samt våra kanaler på sociala medier.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.
3. Data som Hedco samlar in och hur den används. Hedco agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Hedco ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss
Hedco agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida
Som personuppgiftsansvarig har Hedco ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.
4. Säkerhet
Hedco skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Inloggning krävs för tillgång till samtliga av Hedcos program som hanterar personuppgifter. Anställda på Hedco samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska tillämpa motsvarande säkerhetsrutiner
Personuppgifter som skickas in till Hedco utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.
5. Hedco som personuppgiftsbiträde
Hedco agerar som personuppgiftsbiträde för dig som användare till någon av våra tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och Hedco. Hedco agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.
6. Underbiträden till Hedco
Hedco använder underbiträden i form av programleverantörer till våra tjänster och molnlösningar. Hedco förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer Hedcos krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet.
7. Hur används cookies
Hedcos hemsida innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.
Läs mer
här hur cookies används på den här sidan
Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
8. Överföring av information
Hedco och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.
9. Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.
Dina rättigheter
Som registrerad hos Hedco har du följande rättigheter:
Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
- Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
- Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
- Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
-  Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
-  Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Hedco kommer då att upphöra med
behandlingen under tiden frågan utreds.
Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.
Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 0470-349960eller via e-post
kontoret@hedco.se

Personuppgiftsbehandlingar