Öppna ögon
beskrivning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Mina fantastiska modeller är
Lasse Isaksson - Bild 2-4 ,9, 10, 16-19, 21
Helena Nyqvist - Bild 7, 8, 11-13, 20
Maria Svensson - Bild 5, 6, 14, 15
Grannens flicka